Mezzo soprano Joyce DiDonato joins Italian period instrument ensemble Il Pomo D’Oro to perform her chosen opera arias.